Sajtovi iz kategorije "Osiguranje"

Osiguranik

Osiguranik.com „Neka najbolja ponuda pobedi“ predstavlja jedinstveni web portal u Republici Srbiji gde u roku od 24h možete dobiti uporednu tabelu ponuda za osiguranje koje želite. Kasko osiguranje, Putno osiguranje, Životno osiguranje, Osiguranje od profesionalne odgovornosti i sve ostale vrste osiguranja za fizička i pravna lica.

Sajt je upisan 2012, март 9. u 03:33
Kategorija: Osiguranje
Tagovi: kasko osiguranje, osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti, životno osiguranje

Više...

Životno osiguranje

Sajt životno osiguranje online pruža vam da saznate više o prednostima i nedostacima ove vrste osiguranja kao i programima osiguravajućih kuća.

Sajt je upisan 2010, октобар 25. u 00:13
Kategorija: Osiguranje
Tagovi: polisa osiguranja, životno osiguranje

Više...

Životno Osiguranje – Nikola Mašić

Knjiga „Životno osiguranje“, Osnovni principi, namjenjena je širokom čitateljskom krugu. U njemu su ponajprije oni koji rade u osiguravajućim društvima ili u prodaji životnih osiguranja, a žele sami poraditi na cjelovitom razumijevanju posla kojim se bave…

Sajt je upisan 2010, мај 28. u 02:35
Kategorija: Osiguranje
Tagovi: životno osiguranje

Više...

Životno osiguranje online

Životno osiguranje online – osiguranje, životno osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje lica, osiguranje motornih vozila…
http://www.zivotnoosiguranje-online.com

Sajt je upisan 2010, март 3. u 02:51
Kategorija: Osiguranje
Tagovi: osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje lica, osiguranje vozila, životno osiguranje

Više...

Kasko osiguranje

Sve o kasko osiguranju na jednom mestu. Sve o kasko osiguranju u Srbiji, polisama, rizicima, štetama, leasingu i kasko osiguranju. Ponude osiguravajućih kuća. Saznajte cenu kasko osiguranja vašeg automobila. Elektronski zahtev za kasko ponudu pošaljite osiguravajućim kućama sa našeg sajta.
http://www.kasko-osiguranje.rs

Sajt je upisan 2010, јануар 25. u 01:34
Kategorija: Osiguranje
Tagovi: cena kasko osiguranja, delimično kasko osiguranje, kalkulator kaska, kasko osiguranje, leasing, polisa osiguranja, potpuno kasko osiguranje, premija osiguranja

Više...

Dunav osiguranje

Kompanija „Dunav osiguranje“ je najveća kuća na tržištu osiguranja u zemlji, sa dugom tradicijom. Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, „Dunav osiguranje“ je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja. Osiguranje imovine, osiguranje lica, osiguranje motornih vozila, osiguranje transporta, osiguranje poljoprivrede i useva, osiguranje odgovornosti, putna osiguranja…
http://www.dunav.com

Sajt je upisan 2010, јануар 24. u 03:29
Kategorija: Osiguranje
Tagovi: osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje lica, osiguranje motornih vozila, osiguranje odgovornosti, reosiguranje, saosiguranje

Više...

AKORD plus – Posredovanje u osiguranju

AKORD plus – Posredovanje u osiguranju. Analiziramo i identifikujemo rizike. Savetujemo o merama s ciljem smanjenja mogućnosti nastanka štetnog događaja. Analiziramo ponude i predlažemo odabir najpovoljnijeg osiguravača. Posredujemo kod sklapanja ugovora o osiguranju i brinemo oko njegovog sprovođenja. Pružamo stručnu pomoć u slučaju nastanka štetnog događaja i klijentu omogućavamo brzu i odgovarajuću nadoknadu štete. Usluge posredovanja u osiguranju naše firme Akord plus su za Vas besplatne tj. bez naknade. Za naše posredovanje osiguravač (osiguravajuće društvo) isplaćuje nam proviziju (naknadu) za svaku polisu.
http://www.akordplus.rs

Sajt je upisan 2009, децембар 17. u 01:46
Kategorija: Osiguranje
Tagovi: osiguranje, osiguravajuće društvo, posredovanje u osiguranju

Više...


Top