brokersko-dilerski poslovi

TDK Broker

TDK Broker – Brokersko-dilersko društvo TDK Broker a.d. Čačak. TDK Broker je član Centralnog registra, Beogradske berze i Garantnog fonda NBS i strukovnog udruženja.
http://www.tdkbroker.co.rs

Sajt je upisan 2010, јануар 21. u 17:55
Kategorija: Brokeri - Dileri
Tagovi: broker, brokersko-dilerski poslovi, čačak

Više...

Vojvođanska banka a.d.

Vojvođanska banka a.d. – Zvanična prezentacija, poslovi sa stanovništvom i privredom, investiciono bankarstvo (kastodi banka, brokersko-dilerski poslovi), finansijska tržišta…
http://www.voban.co.rs

Sajt je upisan 2009, новембар 13. u 01:29
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: brokersko-dilerski poslovi, finansijska tržišta, investiciono bankarstvo, kastodi banka, poslovi sa privredom, poslovi sa stanovništvom

Više...

UniCredit Bank Srbija ad Beograd

UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredit Grupe, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE)…

Sajt je upisan 2009, август 19. u 01:03
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: brokersko-dilerski poslovi, elektronsko bankarstvo, krediti, platne kartice, sefovi, štednja, studentski krediti

Više...

Metals Banka ad Novi Sad

Metals Banka ad Novi Sad je registrovana za obavljanje svih vrsta deviznih poslova, uključujući i kreditne odnose sa inostranstvom – ima tzv „Veliko ovlašćenje“…

Sajt je upisan 2009, јул 20. u 04:04
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: brokersko-dilerski poslovi, depo poslovi, depozitni poslovi, devizni poslovi, finansijske usluge, izdavanje hartija od vrednosti, platni promet sa inostranstvom, poslovi platnog prometa, trgovina hartijama od vrednosti

Više...

Banka Intesa ad Beograd

Banka Intesa ad Beograd je srpska banka, članica italijanske grupacije Intesa Sanpaolo. Rad sa stanovništvom (tekući računi, krediti, štednja, obveznice, devizni poslovi)…

Sajt je upisan 2009, јул 16. u 01:45
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: brokersko-dilerski poslovi, devizni poslovi, elektronsko bankarstvo, kalkulator kurseva, kastodi poslovi, mali biznis, platne kartice, poslovi trezora, tekući računi

Više...


Top