depozitni poslovi

Srpska Banka ad Beograd

Srpska Banka ad Beograd – oficijelna internet prezentacija Srpske Banke. Srpska Banka a.d. je banka sa dugogodišnjim iskustvom u obavljanju bankarskih poslova. Besprekorni bankarski bonitet, visoka dinarska i devizna likvidnost…

Sajt je upisan 2009, август 19. u 00:46
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarstvo, depozitni poslovi, devizna štednja, dinarska štednja, dokumentarni poslovi, e-banking, krediti, kreditiranje, kreditne kartice, novac, platne kartice, platni promet, poslovi sa hartijama od vrednosti, štednja, tekući računi

Više...

Metals Banka ad Novi Sad

Metals Banka ad Novi Sad je registrovana za obavljanje svih vrsta deviznih poslova, uključujući i kreditne odnose sa inostranstvom – ima tzv „Veliko ovlašćenje“…

Sajt je upisan 2009, јул 20. u 04:04
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: brokersko-dilerski poslovi, depo poslovi, depozitni poslovi, devizni poslovi, finansijske usluge, izdavanje hartija od vrednosti, platni promet sa inostranstvom, poslovi platnog prometa, trgovina hartijama od vrednosti

Više...

Findomestic Banka Beograd

Findomestic Banka a.d. Beograd, jedina Banka u Srbiji specijalizovana za kreditiranje potrošača na prodajnom mestu, svojom mrežom filijala, ekspozitura…

Sajt je upisan 2009, јул 18. u 00:29
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: auto krediti, depozitni poslovi, dokumentarni poslovi, e-banking, gotovinski krediti, kredit za školovanje, krediti, platni promet, potrošački krediti, refinansiranje, stambeni kredit, visa kartica

Više...

Aik Banka

Aik Banka – Rad sa stanovništvom (tekući računi, krediti, štednja, kartice, sefovi, transfer novca – western union), rad sa privredom (domaći platni promet, međunarodni platni promet, krediti za privredu, depozitni poslovi, eskont menica)…

Sajt je upisan 2009, јул 16. u 01:13
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: depozitni poslovi, domaći platni promet, e-banking, investicioni poslovi, kalkulator kredita, kastodi banka, kursna lista, medjunarodni platni promet, platne kartice, štednja, tekući računi, western union

Više...


Top