dom zdravlja zaječar

Zdravstveni centar Zaječar

Zdravstveni centar Zaječar čine tri glavne organizacione celine: Dom zdravlja (Opšta medicina, Preventivni centar, Stomatološka služba, Kućno lečenje, Dispanzer za žene, Služba hitne medicinske pomoći, Medicina rada, Dispanzer za zaštitu predškolske i školske dece i omladine, Polivalentna patronažna služba), Bolnica (Služba za transfuziju krvi, Služba za internu medicinu sa nefrologijom, Otorinolaringologija, Maksilofacijalna hirurgija, Urološka služba, Dermatovenerologija, Služba za patologiju, Pedijatrija, Neonatologija, Radiološka služba, Pneumoftiziologija, Pneumoftiziološki dispanzer, Služba ginekologije i akušerstva, Neurologija, Služba nuklearne medicine, Psihijatrija, Služba fizikalne medicine i rehabilitacije, sa odsekom medicine sporta, Služba za infektivne i tropske bolesti, Odeljenje za medicinsko snabdevanje (bolnička apoteka), Oftalmološka služba, Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku, Hirurgija sa intenzivnom negom i dečjom hirurgijom, Služba za produženu negu i lečenje, Služba za ortopediju i traumatologiju) i Zajedničke službe.
http://www.zcza.org.rs

Sajt je upisan 2009, децембар 20. u 01:24
Kategorija: Zdravstveni centri
Tagovi: bolnica, bolnica zaječar, dom zdravlja, dom zdravlja zaječar, zaječar, zdravstveni centar

Više...


Top