domaći platni promet

Poljoprovredna Banka Agrobanka Beograd

Poljoprovredna Banka Agrobanka Beograd nastavlja tradiciju Privilegovane agrarne banke osnovane u Kraljevini Jugoslaviji i jugoslovenske poljoprivredne banke „Poljobanke“..

Sajt je upisan 2009, август 5. u 17:50
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: depoziti, devizna štednja, dinarska štednja, dokumentarni poslovi, domaći platni promet, elektronsko bankarstvo, kreditni kalkulator, medjunarodni platni promet, platne kartice, poljoprivredni krediti, tekući računi

Više...

Piraeus Banka ad Beograd

Piraeus banka ad Beograd je članica grčke Piraeus bankarske grupe koja pruža kompletan paket finansijskih i bankarskih proizvoda i usluga na grčkom i međunarodnom tržištu…

Sajt je upisan 2009, август 5. u 17:27
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: devizno poslovanje, dinarski računi, domaći platni promet, e-banking, investiciono bankarstvo, krediti, medjunarodni platni promet, platne kartice, štednja

Više...

Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd posluje u Srbiji od 2002. godine, kao deo Hypo Alpe-Adria-Bank International, najuspešnije regionalne banke alpsko-jadranskog regiona…

Sajt je upisan 2009, јул 18. u 01:08
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: domaći platni promet, finansijski lizing, investiciono bankarstvo, javne finansije, kastodi banka, krediti, lizing, mali biznis, medjunarodni platni promet, operativni lizing, platne kartice, štednja

Više...

Aik Banka

Aik Banka – Rad sa stanovništvom (tekući računi, krediti, štednja, kartice, sefovi, transfer novca – western union), rad sa privredom (domaći platni promet, međunarodni platni promet, krediti za privredu, depozitni poslovi, eskont menica)…

Sajt je upisan 2009, јул 16. u 01:13
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: depozitni poslovi, domaći platni promet, e-banking, investicioni poslovi, kalkulator kredita, kastodi banka, kursna lista, medjunarodni platni promet, platne kartice, štednja, tekući računi, western union

Više...


Top