e-banking

Volksbank Srbija

Volksbank AG je centralna institucija austrijskih Volksbanaka i glavni akcionar bankarske grupacije na teritoriji srednje i istočne Evrope. Septembra 2003. godine Volksbank ulazi na domaće tržište registracijom VOLKSBANK A.D. BEOGRAD. Poslovna orijentacija Volksbank jeste finansijski servis i podrška preduzećima, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i fizičkim licima. Svojim klijentima nudimo kompletan spektar bankarskih usluga. Naši bankarski savetnici pristupiće Vam individualno i uslugu kreirati prema Vašim potrebama i Volksbank standardima kvaliteta. U sastavu Volksbank grupe je i Volksbank Leasing.
http://www.volksbank.rs

Sajt je upisan 2009, новембар 13. u 02:11
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarske usluge, e-banking, fizička lica, krediti, pravna lica, štednja

Više...

Srpska Banka ad Beograd

Srpska Banka ad Beograd – oficijelna internet prezentacija Srpske Banke. Srpska Banka a.d. je banka sa dugogodišnjim iskustvom u obavljanju bankarskih poslova. Besprekorni bankarski bonitet, visoka dinarska i devizna likvidnost…

Sajt je upisan 2009, август 19. u 00:46
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarstvo, depozitni poslovi, devizna štednja, dinarska štednja, dokumentarni poslovi, e-banking, krediti, kreditiranje, kreditne kartice, novac, platne kartice, platni promet, poslovi sa hartijama od vrednosti, štednja, tekući računi

Više...

Piraeus Banka ad Beograd

Piraeus banka ad Beograd je članica grčke Piraeus bankarske grupe koja pruža kompletan paket finansijskih i bankarskih proizvoda i usluga na grčkom i međunarodnom tržištu…

Sajt je upisan 2009, август 5. u 17:27
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: devizno poslovanje, dinarski računi, domaći platni promet, e-banking, investiciono bankarstvo, krediti, medjunarodni platni promet, platne kartice, štednja

Više...

Marfin Banka ad Beograd

Marfin grupa je finansijski snažna organizacija koja uživa veliki profesionalni ugled u međunarodnim okvirima. Prisutna je na Kipru, u Grčkoj, Velikoj Britaniji, Australiji, Rumuniji, Ukrajini, Estoniji….

Sajt je upisan 2009, јул 19. u 01:46
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: e-banking, home banking, platne kartice, platni promet, poslovi trezora, sms banking, štednja

Više...

KBC Banka Beograd

KBC Banka je članica KBC Grupe vodećeg finansijskog koncerna u Evropi. KBC Grupa je prisutna na više od 35 tržišta širom sveta, ima preko 57000 zaposlenih koji brinu o preko 12 miliona klijenata…

Sajt je upisan 2009, јул 18. u 01:35
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: depoziti, dokumentarni poslovi, e-banking, krediti, platne kartice, projektno finansiranje, sefovi, štednja, tekući računi

Više...

Findomestic Banka Beograd

Findomestic Banka a.d. Beograd, jedina Banka u Srbiji specijalizovana za kreditiranje potrošača na prodajnom mestu, svojom mrežom filijala, ekspozitura…

Sajt je upisan 2009, јул 18. u 00:29
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: auto krediti, depozitni poslovi, dokumentarni poslovi, e-banking, gotovinski krediti, kredit za školovanje, krediti, platni promet, potrošački krediti, refinansiranje, stambeni kredit, visa kartica

Više...

Eurobank EFG ad Beograd

Grupacija Eurobank EFG, članica ženevske European Financial Group, osnovana je sa ciljem prevashodnog pružanja usluga investicionog bankarstva…

Sajt je upisan 2009, јул 17. u 01:17
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: e-banking, finansijski lizing, investiciono bankarstvo, keš krediti, potrošački krediti, prodaja akcijskog kapitala, prodaja životnog osiguranja, upravljanje fondovima, zakup vozila i opreme

Više...

Alpha Bank Srbija ad Beograd

Alpha Bank Srbija ad Beograd – Sve o banci, mreža bankomata, mreža ekspozitura, vesti, fizička lica (dinarski i devizni računi, oročena štednja, stambeni krediti, kartice, krediti, e-banking, investiciono bankarstvo…)…

Sajt je upisan 2009, јул 16. u 01:28
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: dinarski i devizni računi, e-banking, investiciono bankarstvo, krediti, mreža bankomata, oročena štednja, platne kartice, stambeni krediti

Više...

Aik Banka

Aik Banka – Rad sa stanovništvom (tekući računi, krediti, štednja, kartice, sefovi, transfer novca – western union), rad sa privredom (domaći platni promet, međunarodni platni promet, krediti za privredu, depozitni poslovi, eskont menica)…

Sajt je upisan 2009, јул 16. u 01:13
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: depozitni poslovi, domaći platni promet, e-banking, investicioni poslovi, kalkulator kredita, kastodi banka, kursna lista, medjunarodni platni promet, platne kartice, štednja, tekući računi, western union

Više...


Top