hartije od vrednosti

Investicioni savetnik Zoltan Bunjik

Investicioni savetnik Zoltan Bunjik – Neprofitni portal za dobru obaveštenost prilikom investiranja u domaće i inostrane hartije od vrednosti i investicione fondove. Linkovi sa aktuelnim dnevnim informacijama. Članci o popularisanju finansijske kulture i novim finansijskim instrumentima.
http://www.investicioni-savetnik.com

Sajt je upisan 2009, децембар 2. u 23:59
Kategorija: Investicioni fondovi - Investicije
Tagovi: hartije od vrednosti, investicija, investicioni fond, štednja, stvaranje kapitala

Više...

Univerzal Banka a.d. Beograd

Univerzal Banka a.d. Beograd – Rad sa stanovništvom (tekući računi, štednja, platne kartice, krediti, sefovi, doznake, elektronsko bankarstvo), rad sa privredom (platni promet, plasmani, devizno poslovanje, depoziti, elektronsko bankarstvo, hartije od vrednosti), kreditni kalkulator, e-banking…
http://www.ubbad.rs

Sajt je upisan 2009, новембар 12. u 02:13
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: devizno poslovanje, doznake, elektronsko bankarstvo, hartije od vrednosti, kreditni kalkulator, platni promet, sefovi, štednja

Više...

Societe Generale Banka Srbija ad Beograd

Societe Generale Banka Srbija ad Beograd – Informacije o banci, poslovanju sa fizičkim i pravnim licima i mogućnostima zaposlenja.

Sajt je upisan 2009, август 12. u 03:05
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: dokumentarno poslovanje, elektronsko poslovanje, hartije od vrednosti, kastodi poslovi, krediti, lizing, štednja

Više...

NLB Banka

NLB banka ad Beograd posluje kao banka univerzalnog tipa, što znači da u svojoj ponudi ima široku ponudu bankarskih usluga prilagođenu potrebama i očekivanjima kako korporativnih tako i individualnih klijenata.

Sajt je upisan 2009, јул 25. u 02:12
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarstvo, depozit, elektronsko bankarstvo, finansije, hartije od vrednosti, kastodi banka, krediti, kursna lista, novac, platne kartice, platni promet, sefovi, štednja, tekući računi

Više...

Meridian Bank – Credit Agricole Group ad Novi Sad

Meridian Bank – Credit Agricole Group ad Novi Sad – platne kartice, visa, mastercard, gold, electron, classic, dinacard, privreda, štednja, kredit, kamata, trezor…

Sajt je upisan 2009, јул 19. u 01:58
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: devizno poslovanje, elektronsko bankarstvo, hartije od vrednosti, kamata, kredit, platne kartice, platni promet, poslovi trezora, privreda, stanovništvo, štednja

Više...

Komercijalna Banka ad Beograd

Komercijalna Banka ad Beograd – Sajt sadrži informacije o banci, bankarskim proizvodima i uslugama za stanovništvo i pravna lica, platnim karticama, hartijama od vrednosti…

Sajt je upisan 2009, јул 18. u 01:56
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarske usluge, bankarski proizvodi, dugoročni kredit, hartije od vrednosti, kamate, kratkoročni kredit, krediti, novosti iz banke, platne kartice, revolving kartice, transfer novca

Više...

Credy Banka ad Kragujevac

Credy Banka ad Kragujevac – Privreda (depozitni, kreditni i devizni poslovi, platni promet), stanovništvo (potrošački krediti, privatni računi, devizni poslovi, sefovi), e-bankarstvo, platne kartice…

Sajt je upisan 2009, јул 17. u 00:32
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: brokersko-dilerska delatnost, devizni poslovi, e-bankarstvo, hartije od vrednosti, kragujevac, platni promet, potrošački krediti

Više...

Ekapija – poslovni portal

Investicioni portal eKAPIJA je nastao sa ciljem da ubrza protok poslovnih informacija u regionu.

Sajt je upisan 2009, април 17. u 17:57
Kategorija: Poslovni portali - Poslovne vesti
Tagovi: bosna i hercegovina, crna gora, firme, hartije od vrednosti, investicije, izveštaji, novosti, portal, registar preduzeća, srbija, tenderi, vesti

Više...

Centralni registar hartija od vrednosti – Srbija

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti predstavlja instituciju koja treba da unapredi razvoj finansijskog tržišta u Srbiji. Njegovo poslovanje obuhvata registraciju različitih vrsta hartija od vrednosti, u koje spadaju: obveznice, akcije, blagajnički zapisi, trezorski zapisi, komercijalni zapisi itd.

Sajt je upisan 2009, април 17. u 03:19
Kategorija: Berze
Tagovi: akcije, blagajnički zapisi, Centralni registar, hartije od vrednosti, kliring hartija od vrednosti, komercijalni zapisi, obveznice, srbija, trezorski zapisi

Više...

Komisija za hartije od vrednosti – Srbija

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije – Securities Commission Republic Of Serbia

Sajt je upisan 2009, април 17. u 03:11
Kategorija: Berze
Tagovi: hartije od vrednosti, komisija, srbija

Više...

  • Strana 1 od 2
  • 1
  • 2
  • >

Top