investiciono bankarstvo

Vojvođanska banka a.d.

Vojvođanska banka a.d. – Zvanična prezentacija, poslovi sa stanovništvom i privredom, investiciono bankarstvo (kastodi banka, brokersko-dilerski poslovi), finansijska tržišta…
http://www.voban.co.rs

Sajt je upisan 2009, новембар 13. u 01:29
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: brokersko-dilerski poslovi, finansijska tržišta, investiciono bankarstvo, kastodi banka, poslovi sa privredom, poslovi sa stanovništvom

Više...

Privredna Banka ad Beograd

Privredna Banka ad Beograd (PBB Banka) uspešno razvija svoje aktivnosti u svim pravcima: rad sa privredom, stanovništvom, malim i srednjim preduzećma i preduzetnicima…

Sajt je upisan 2009, август 10. u 01:03
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: brokerski i dilerski poslovi, eskontni poslovi, gotovinski krediti, hipotekarni krediti, investiciono bankarstvo, krediti, potrošački krediti, stambeni krediti, štednja

Više...

Piraeus Banka ad Beograd

Piraeus banka ad Beograd je članica grčke Piraeus bankarske grupe koja pruža kompletan paket finansijskih i bankarskih proizvoda i usluga na grčkom i međunarodnom tržištu…

Sajt je upisan 2009, август 5. u 17:27
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: devizno poslovanje, dinarski računi, domaći platni promet, e-banking, investiciono bankarstvo, krediti, medjunarodni platni promet, platne kartice, štednja

Više...

OTP Banka Srbija ad Novi Sad

OTP Banka Srbija ad Novi Sad – znanična internet prezentacija – informacije o banci i proizvodima i uslugama koje nudi…

Sajt je upisan 2009, јул 29. u 02:19
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: dinarski platni promet, elektronsko bankarstvo, investiciono bankarstvo, krediti, platne kartice, stanovništvo, štednja, tekući računi

Više...

Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd posluje u Srbiji od 2002. godine, kao deo Hypo Alpe-Adria-Bank International, najuspešnije regionalne banke alpsko-jadranskog regiona…

Sajt je upisan 2009, јул 18. u 01:08
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: domaći platni promet, finansijski lizing, investiciono bankarstvo, javne finansije, kastodi banka, krediti, lizing, mali biznis, medjunarodni platni promet, operativni lizing, platne kartice, štednja

Više...

Eurobank EFG ad Beograd

Grupacija Eurobank EFG, članica ženevske European Financial Group, osnovana je sa ciljem prevashodnog pružanja usluga investicionog bankarstva…

Sajt je upisan 2009, јул 17. u 01:17
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: e-banking, finansijski lizing, investiciono bankarstvo, keš krediti, potrošački krediti, prodaja akcijskog kapitala, prodaja životnog osiguranja, upravljanje fondovima, zakup vozila i opreme

Više...

Alpha Bank Srbija ad Beograd

Alpha Bank Srbija ad Beograd – Sve o banci, mreža bankomata, mreža ekspozitura, vesti, fizička lica (dinarski i devizni računi, oročena štednja, stambeni krediti, kartice, krediti, e-banking, investiciono bankarstvo…)…

Sajt je upisan 2009, јул 16. u 01:28
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: dinarski i devizni računi, e-banking, investiciono bankarstvo, krediti, mreža bankomata, oročena štednja, platne kartice, stambeni krediti

Više...


Top