kastodi banka

Vojvođanska banka a.d.

Vojvođanska banka a.d. – Zvanična prezentacija, poslovi sa stanovništvom i privredom, investiciono bankarstvo (kastodi banka, brokersko-dilerski poslovi), finansijska tržišta…
http://www.voban.co.rs

Sajt je upisan 2009, новембар 13. u 01:29
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: brokersko-dilerski poslovi, finansijska tržišta, investiciono bankarstvo, kastodi banka, poslovi sa privredom, poslovi sa stanovništvom

Više...

NLB Banka

NLB banka ad Beograd posluje kao banka univerzalnog tipa, što znači da u svojoj ponudi ima široku ponudu bankarskih usluga prilagođenu potrebama i očekivanjima kako korporativnih tako i individualnih klijenata.

Sajt je upisan 2009, јул 25. u 02:12
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarstvo, depozit, elektronsko bankarstvo, finansije, hartije od vrednosti, kastodi banka, krediti, kursna lista, novac, platne kartice, platni promet, sefovi, štednja, tekući računi

Više...

Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd posluje u Srbiji od 2002. godine, kao deo Hypo Alpe-Adria-Bank International, najuspešnije regionalne banke alpsko-jadranskog regiona…

Sajt je upisan 2009, јул 18. u 01:08
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: domaći platni promet, finansijski lizing, investiciono bankarstvo, javne finansije, kastodi banka, krediti, lizing, mali biznis, medjunarodni platni promet, operativni lizing, platne kartice, štednja

Više...

Aik Banka

Aik Banka – Rad sa stanovništvom (tekući računi, krediti, štednja, kartice, sefovi, transfer novca – western union), rad sa privredom (domaći platni promet, međunarodni platni promet, krediti za privredu, depozitni poslovi, eskont menica)…

Sajt je upisan 2009, јул 16. u 01:13
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: depozitni poslovi, domaći platni promet, e-banking, investicioni poslovi, kalkulator kredita, kastodi banka, kursna lista, medjunarodni platni promet, platne kartice, štednja, tekući računi, western union

Više...


Top