lečenje bolesti zavisnosti

Specijalna bolnica za lečenje narkomanije

Stručni Tim bolnice sačinjen od dva psihijatra, dva psihologa, socijalnog radnika, radnog terapeuta i lekara opšte prakse.
Bolnica je osposobljena za tretiranje svih stanja adikcije.

Sajt je upisan 2011, мај 24. u 03:39
Kategorija: Bolnice - Poliklinike - Klinike
Tagovi: lečenje alkoholizma, lečenje bolesti zavisnosti, lečenje narkomanije, narkomanija

Više...

Integra – Udruženje građana za borbu protiv bolesti zavisnosti

Udruženje Integra Beograd je udruženje korisnika usluga i predstavlja najsavremeni pristup produženog lečenja bolesti zavisnosti u kome učestvuju svi članovi porodice zavisnika. U našoj zemlji naše Udruženje je prvo ove vrste i ostvaruje visoke rezultate rada.

Sajt je upisan 2009, децембар 20. u 02:30
Kategorija: Udruženje građana
Tagovi: bolesti zavisnosti, lečenje bolesti zavisnosti, suzbijanje alkoholizma, suzbijanje narkomanije, udruženje gradjana

Više...


Top