lizing

Leasing Srbija

LeasingSrbija.rs je jedinstveni portal na tržištu Srbije koji pruža detaljne i ažurne podatke o lizingu pokretnosti, nepokretnosti i drugim predmetima koji su vraćeni sa lizinga, ili su stavljeni na javnu prodaju.

Sajt je upisan 2012, август 3. u 21:54
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: banke, lizing, Oglasi, osguranje, registracija

Više...

Societe Generale Banka Srbija ad Beograd

Societe Generale Banka Srbija ad Beograd – Informacije o banci, poslovanju sa fizičkim i pravnim licima i mogućnostima zaposlenja.

Sajt je upisan 2009, август 12. u 03:05
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: dokumentarno poslovanje, elektronsko poslovanje, hartije od vrednosti, kastodi poslovi, krediti, lizing, štednja

Više...

Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd posluje u Srbiji od 2002. godine, kao deo Hypo Alpe-Adria-Bank International, najuspešnije regionalne banke alpsko-jadranskog regiona…

Sajt je upisan 2009, јул 18. u 01:08
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: domaći platni promet, finansijski lizing, investiciono bankarstvo, javne finansije, kastodi banka, krediti, lizing, mali biznis, medjunarodni platni promet, operativni lizing, platne kartice, štednja

Više...


Top