platne kartice

UniCredit Bank Srbija ad Beograd

UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredit Grupe, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE)…

Sajt je upisan 2009, август 19. u 01:03
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: brokersko-dilerski poslovi, elektronsko bankarstvo, krediti, platne kartice, sefovi, štednja, studentski krediti

Više...

Srpska Banka ad Beograd

Srpska Banka ad Beograd – oficijelna internet prezentacija Srpske Banke. Srpska Banka a.d. je banka sa dugogodišnjim iskustvom u obavljanju bankarskih poslova. Besprekorni bankarski bonitet, visoka dinarska i devizna likvidnost…

Sajt je upisan 2009, август 19. u 00:46
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarstvo, depozitni poslovi, devizna štednja, dinarska štednja, dokumentarni poslovi, e-banking, krediti, kreditiranje, kreditne kartice, novac, platne kartice, platni promet, poslovi sa hartijama od vrednosti, štednja, tekući računi

Više...

Raiffeisen banka Beograd

Raiffeisen banka Beograd – Sajt sadrži vesti i informacije o mreži, poslovima sa privredom i stanovništvom, kao i tarife za usluge.

Sajt je upisan 2009, август 12. u 02:54
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: elektronsko bankarstvo, krediti, otkup obveznica, platne kartice, platni promet, sefovi, štednja, tekući računi, transfer novca

Više...

ProCredit Bank Beograd

ProCredit banka je razvojno orijentisana banka koja pruža kompletan paket usluga. Banka klijentima nudi odličnu uslugu, kao i širok spektar bankarskih proizvoda. U kreditnim poslovima se fokusiramo na kreditiranje malih i srednjih preduzeća…

Sajt je upisan 2009, август 10. u 01:33
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarski proizvodi, krediti, menjački poslovi, platne kartice, platni promet, poslovi sa privredom, štednja, tekući računi

Više...

Poljoprovredna Banka Agrobanka Beograd

Poljoprovredna Banka Agrobanka Beograd nastavlja tradiciju Privilegovane agrarne banke osnovane u Kraljevini Jugoslaviji i jugoslovenske poljoprivredne banke „Poljobanke“..

Sajt je upisan 2009, август 5. u 17:50
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: depoziti, devizna štednja, dinarska štednja, dokumentarni poslovi, domaći platni promet, elektronsko bankarstvo, kreditni kalkulator, medjunarodni platni promet, platne kartice, poljoprivredni krediti, tekući računi

Više...

Piraeus Banka ad Beograd

Piraeus banka ad Beograd je članica grčke Piraeus bankarske grupe koja pruža kompletan paket finansijskih i bankarskih proizvoda i usluga na grčkom i međunarodnom tržištu…

Sajt je upisan 2009, август 5. u 17:27
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: devizno poslovanje, dinarski računi, domaći platni promet, e-banking, investiciono bankarstvo, krediti, medjunarodni platni promet, platne kartice, štednja

Više...

OTP Banka Srbija ad Novi Sad

OTP Banka Srbija ad Novi Sad – znanična internet prezentacija – informacije o banci i proizvodima i uslugama koje nudi…

Sajt je upisan 2009, јул 29. u 02:19
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: dinarski platni promet, elektronsko bankarstvo, investiciono bankarstvo, krediti, platne kartice, stanovništvo, štednja, tekući računi

Više...

NLB Banka

NLB banka ad Beograd posluje kao banka univerzalnog tipa, što znači da u svojoj ponudi ima široku ponudu bankarskih usluga prilagođenu potrebama i očekivanjima kako korporativnih tako i individualnih klijenata.

Sajt je upisan 2009, јул 25. u 02:12
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarstvo, depozit, elektronsko bankarstvo, finansije, hartije od vrednosti, kastodi banka, krediti, kursna lista, novac, platne kartice, platni promet, sefovi, štednja, tekući računi

Više...

Moskovska Banka ad Beograd

Moskovska banka Beograd poslovanje na teritoriji Srbije počela je 2008.godine kao prva ruska banka u regionu i prva grinfild investicija u bankarskom sektoru nakon sedam godina. Osnivač je Bank of Moscow…

Sajt je upisan 2009, јул 25. u 02:00
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: depoziti, dokumentarno poslovanje, dugoročni kredit, kratkoročni kredit, kreditne kartice, platne kartice, revolving kartice, sefovi, štednja, transfer novca

Više...

Meridian Bank – Credit Agricole Group ad Novi Sad

Meridian Bank – Credit Agricole Group ad Novi Sad – platne kartice, visa, mastercard, gold, electron, classic, dinacard, privreda, štednja, kredit, kamata, trezor…

Sajt je upisan 2009, јул 19. u 01:58
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: devizno poslovanje, elektronsko bankarstvo, hartije od vrednosti, kamata, kredit, platne kartice, platni promet, poslovi trezora, privreda, stanovništvo, štednja

Više...

  • Strana 1 od 2
  • 1
  • 2
  • >

Top