platni promet

Univerzal Banka a.d. Beograd

Univerzal Banka a.d. Beograd – Rad sa stanovništvom (tekući računi, štednja, platne kartice, krediti, sefovi, doznake, elektronsko bankarstvo), rad sa privredom (platni promet, plasmani, devizno poslovanje, depoziti, elektronsko bankarstvo, hartije od vrednosti), kreditni kalkulator, e-banking…
http://www.ubbad.rs

Sajt je upisan 2009, новембар 12. u 02:13
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: devizno poslovanje, doznake, elektronsko bankarstvo, hartije od vrednosti, kreditni kalkulator, platni promet, sefovi, štednja

Više...

Srpska Banka ad Beograd

Srpska Banka ad Beograd – oficijelna internet prezentacija Srpske Banke. Srpska Banka a.d. je banka sa dugogodišnjim iskustvom u obavljanju bankarskih poslova. Besprekorni bankarski bonitet, visoka dinarska i devizna likvidnost…

Sajt je upisan 2009, август 19. u 00:46
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarstvo, depozitni poslovi, devizna štednja, dinarska štednja, dokumentarni poslovi, e-banking, krediti, kreditiranje, kreditne kartice, novac, platne kartice, platni promet, poslovi sa hartijama od vrednosti, štednja, tekući računi

Više...

Raiffeisen banka Beograd

Raiffeisen banka Beograd – Sajt sadrži vesti i informacije o mreži, poslovima sa privredom i stanovništvom, kao i tarife za usluge.

Sajt je upisan 2009, август 12. u 02:54
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: elektronsko bankarstvo, krediti, otkup obveznica, platne kartice, platni promet, sefovi, štednja, tekući računi, transfer novca

Više...

ProCredit Bank Beograd

ProCredit banka je razvojno orijentisana banka koja pruža kompletan paket usluga. Banka klijentima nudi odličnu uslugu, kao i širok spektar bankarskih proizvoda. U kreditnim poslovima se fokusiramo na kreditiranje malih i srednjih preduzeća…

Sajt je upisan 2009, август 10. u 01:33
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarski proizvodi, krediti, menjački poslovi, platne kartice, platni promet, poslovi sa privredom, štednja, tekući računi

Više...

Opportunity Banka ad Novi Sad

Opportunity Banka ad Novi Sad deo je međunarodne mreže banaka i mikrofinansijskih organizacija „Opportunity International“. Mikro poslovni krediti, krediti za mala i srednja preduzeća, poljoprivredni krediti…

Sajt je upisan 2009, јул 29. u 01:44
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: e-bankarstvo, krediti za mala i srednja preduzeća, kursna lista, mikro poslovni krediti, overdraft, platni promet, poljoprivredni krediti, štednja

Više...

NLB Banka

NLB banka ad Beograd posluje kao banka univerzalnog tipa, što znači da u svojoj ponudi ima široku ponudu bankarskih usluga prilagođenu potrebama i očekivanjima kako korporativnih tako i individualnih klijenata.

Sajt je upisan 2009, јул 25. u 02:12
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarstvo, depozit, elektronsko bankarstvo, finansije, hartije od vrednosti, kastodi banka, krediti, kursna lista, novac, platne kartice, platni promet, sefovi, štednja, tekući računi

Više...

Meridian Bank – Credit Agricole Group ad Novi Sad

Meridian Bank – Credit Agricole Group ad Novi Sad – platne kartice, visa, mastercard, gold, electron, classic, dinacard, privreda, štednja, kredit, kamata, trezor…

Sajt je upisan 2009, јул 19. u 01:58
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: devizno poslovanje, elektronsko bankarstvo, hartije od vrednosti, kamata, kredit, platne kartice, platni promet, poslovi trezora, privreda, stanovništvo, štednja

Više...

Marfin Banka ad Beograd

Marfin grupa je finansijski snažna organizacija koja uživa veliki profesionalni ugled u međunarodnim okvirima. Prisutna je na Kipru, u Grčkoj, Velikoj Britaniji, Australiji, Rumuniji, Ukrajini, Estoniji….

Sajt je upisan 2009, јул 19. u 01:46
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: e-banking, home banking, platne kartice, platni promet, poslovi trezora, sms banking, štednja

Više...

Kosovsko Metohijska Banka ad Zvečan

Kosovsko Metohijska Banka ad Zvečan – Banka vrši poslove platnog prometa na celom prostoru Kosova i Metohije i u Republici Srbiji.

Sajt je upisan 2009, јул 19. u 01:33
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: elektronska banka, Kosovo i Metohija, platni promet, poslovi platnog prometa

Više...

Jubmes Banka Beograd

Jubmes Banka Beograd – Istorijat, platni promet, platne kartice (kreditne, debitne, poslovne), poslovi sa privredom, poslovi sa stanovništvom, e-bankarstvo, home banking…
http://www.jubmes.rs

Sajt je upisan 2009, јул 18. u 01:25
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: e-bankarstvo, home banking, kalkulator kurseva, kreditne kartice, platni promet, poslovi sa privredom, poslovi sa stanovništvom

Više...

  • Strana 1 od 2
  • 1
  • 2
  • >

Top