saosiguranje

Dunav osiguranje

Kompanija „Dunav osiguranje“ je najveća kuća na tržištu osiguranja u zemlji, sa dugom tradicijom. Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, „Dunav osiguranje“ je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja. Osiguranje imovine, osiguranje lica, osiguranje motornih vozila, osiguranje transporta, osiguranje poljoprivrede i useva, osiguranje odgovornosti, putna osiguranja…
http://www.dunav.com

Sajt je upisan 2010, јануар 24. u 03:29
Kategorija: Osiguranje
Tagovi: osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje lica, osiguranje motornih vozila, osiguranje odgovornosti, reosiguranje, saosiguranje

Više...


Top