tekući računi

Srpska Banka ad Beograd

Srpska Banka ad Beograd – oficijelna internet prezentacija Srpske Banke. Srpska Banka a.d. je banka sa dugogodišnjim iskustvom u obavljanju bankarskih poslova. Besprekorni bankarski bonitet, visoka dinarska i devizna likvidnost…

Sajt je upisan 2009, август 19. u 00:46
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarstvo, depozitni poslovi, devizna štednja, dinarska štednja, dokumentarni poslovi, e-banking, krediti, kreditiranje, kreditne kartice, novac, platne kartice, platni promet, poslovi sa hartijama od vrednosti, štednja, tekući računi

Više...

Raiffeisen banka Beograd

Raiffeisen banka Beograd – Sajt sadrži vesti i informacije o mreži, poslovima sa privredom i stanovništvom, kao i tarife za usluge.

Sajt je upisan 2009, август 12. u 02:54
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: elektronsko bankarstvo, krediti, otkup obveznica, platne kartice, platni promet, sefovi, štednja, tekući računi, transfer novca

Više...

ProCredit Bank Beograd

ProCredit banka je razvojno orijentisana banka koja pruža kompletan paket usluga. Banka klijentima nudi odličnu uslugu, kao i širok spektar bankarskih proizvoda. U kreditnim poslovima se fokusiramo na kreditiranje malih i srednjih preduzeća…

Sajt je upisan 2009, август 10. u 01:33
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarski proizvodi, krediti, menjački poslovi, platne kartice, platni promet, poslovi sa privredom, štednja, tekući računi

Više...

Poljoprovredna Banka Agrobanka Beograd

Poljoprovredna Banka Agrobanka Beograd nastavlja tradiciju Privilegovane agrarne banke osnovane u Kraljevini Jugoslaviji i jugoslovenske poljoprivredne banke „Poljobanke“..

Sajt je upisan 2009, август 5. u 17:50
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: depoziti, devizna štednja, dinarska štednja, dokumentarni poslovi, domaći platni promet, elektronsko bankarstvo, kreditni kalkulator, medjunarodni platni promet, platne kartice, poljoprivredni krediti, tekući računi

Više...

OTP Banka Srbija ad Novi Sad

OTP Banka Srbija ad Novi Sad – znanična internet prezentacija – informacije o banci i proizvodima i uslugama koje nudi…

Sajt je upisan 2009, јул 29. u 02:19
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: dinarski platni promet, elektronsko bankarstvo, investiciono bankarstvo, krediti, platne kartice, stanovništvo, štednja, tekući računi

Više...

NLB Banka

NLB banka ad Beograd posluje kao banka univerzalnog tipa, što znači da u svojoj ponudi ima široku ponudu bankarskih usluga prilagođenu potrebama i očekivanjima kako korporativnih tako i individualnih klijenata.

Sajt je upisan 2009, јул 25. u 02:12
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: bankarstvo, depozit, elektronsko bankarstvo, finansije, hartije od vrednosti, kastodi banka, krediti, kursna lista, novac, platne kartice, platni promet, sefovi, štednja, tekući računi

Više...

KBC Banka Beograd

KBC Banka je članica KBC Grupe vodećeg finansijskog koncerna u Evropi. KBC Grupa je prisutna na više od 35 tržišta širom sveta, ima preko 57000 zaposlenih koji brinu o preko 12 miliona klijenata…

Sajt je upisan 2009, јул 18. u 01:35
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: depoziti, dokumentarni poslovi, e-banking, krediti, platne kartice, projektno finansiranje, sefovi, štednja, tekući računi

Više...

Banka Intesa ad Beograd

Banka Intesa ad Beograd je srpska banka, članica italijanske grupacije Intesa Sanpaolo. Rad sa stanovništvom (tekući računi, krediti, štednja, obveznice, devizni poslovi)…

Sajt je upisan 2009, јул 16. u 01:45
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: brokersko-dilerski poslovi, devizni poslovi, elektronsko bankarstvo, kalkulator kurseva, kastodi poslovi, mali biznis, platne kartice, poslovi trezora, tekući računi

Više...

Aik Banka

Aik Banka – Rad sa stanovništvom (tekući računi, krediti, štednja, kartice, sefovi, transfer novca – western union), rad sa privredom (domaći platni promet, međunarodni platni promet, krediti za privredu, depozitni poslovi, eskont menica)…

Sajt je upisan 2009, јул 16. u 01:13
Kategorija: Banke - Srbija
Tagovi: depozitni poslovi, domaći platni promet, e-banking, investicioni poslovi, kalkulator kredita, kastodi banka, kursna lista, medjunarodni platni promet, platne kartice, štednja, tekući računi, western union

Više...


Top