trgovina ljudima

Sigurna kuća

Sigurna kuća – Savetovalište protiv nasilja u porodici. Jedna od osnovnih delatnosti ove organizacije je savetovanje žrtava porodičnog nasilja. Savetovalište je otvoreno za sve žene koje se suočavaju sa nasiljem u braku, porodici ili van nje i podržava njihova nastojanja da izađu iz takve situacije.
http://www.sigurnakuca.com

Sajt je upisan 2010, фебруар 2. u 17:39
Kategorija: Pomoć - Saveti
Tagovi: nasilje u porodici, rad sa decom, savetovalište, savetovanje žrtava porodičnog nasilja, sigurna kuća, trgovina ljudima

Više...

ASTRA – Anti Trafficking Action

ASTRA je nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, a naročito ženama i decom, kroz sveobuhvatan pristup rešavanju problema, a u cilju eliminisanja ovog specifičnog vida nasilja…

Sajt je upisan 2009, јул 28. u 00:49
Kategorija: Humanitarne organizacije - Udruženja
Tagovi: iskorenjivanje trgovine ljudima, nevladina organizacija, pomoć žrtvama, SOS telefon, trgovina ljudima

Više...


Top